Hopp til hovedinnhold

Om Vegfinans

Eierskapsmodellen

Vegfinans AS har over 20 heleide datterselskaper i eierfylkene. Vegfinans yter administrative tjenester til ytterligere fire selskaper i og utenfor konsernet. Alle administrative oppgaver og ansatte er samlet i Vegfinans AS.

Gjennom eierskapsmodellen har selskapet effektivisert bompengeselskapenes administrative oppgaver med forvaltning av bompengeprosjektene. Vegfinans AS utfører tjenester i bompengeselskapenes livsløp, fra bompengeprosjektene er i planfase til bompengeinnkrevingen avsluttes når vegstrekningen er nedbetalt.

Eierskapsmodellen er her

Regionalt bompengekonsern

Vegfinans er et regionalt bompengeselskap på Østlandet, og dekker i dag de tre fylkene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Vegfinans er morselskapet i konsernet og er eier av mer enn 20 bompengeselskap.

Vegfinans-konsernet er størst i Norge på lånefinansiering av vegprosjekter og nest størst målt mot samlede bompengeinntekter.

Vi bidrar til profesjonalisering av bompengeforvaltning gjennom vår spesialiserte kompetanse og erfaring med bompengeforvaltning. Konsernet har en felles finansforvaltning og enhetlig styring, oppfølging og kontroll av hele bompengeforvaltningen. Rutiner, prosesser og strukturer i selskapene er standardisert og ovenfor kundene fremstår selskapene like med felles informasjon og kommunikasjon.

Våre verdier

  • Nytenkende

    Vi utvikler nye ideer og fremgangsmåter som gjør oss bedre. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring. Vi skal være en lærende organisasjon, som utvikler ny kunnskap og omsetter det til praktisk handling.

  • Åpen

    Vi er transparente og deler kunnskap med andre. Vi tenker at vår åpenhet skaper tillit til oss som individer og konsern. Vi er åpne for nye måter å løse behov og skape verdi. Vi møter våre kunder og samarbeidspartnere med service-innstilling og respekt.

  • Pålitelig

    Vi er til å stole på. Når vi har fått en oppgave, løser vi den på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre, sier vi ifra slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi skal utføre arbeidet med høy faglig kompetanse, kvalitet og integritet.

Tjenester

Tjenestene som utføres av konsernet er funksjoner knyttet til daglig ledelse, eierkontakt, finansforvaltning, regnskapstjenester, drift av bomstasjonene, innkreving, økonomistyring, rapportering, kundeservice for AutoPASS-ordningen, samt annen administrativ oppfølging av bompengeselskapene. Vegfinans oppnår en effektiv bompengeforvaltning gjennom en standardisering av oppgavene i bompengeselskapene og felles inngåelse av avtaler.

Årsrapporter

Last ned våre årsrapporter via knappene nedenfor:

Miljøfyrtårn

Vegfinans ble miljøfyrtårnsertifisert i 2017 og resertifisert i 2023.

Det å tenke på miljøet er en naturlig og integrert del av virksomheten i Vegfinans AS.

Vi ønsker å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter, samt å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

Dette gjør at vi hele tiden etterstreber effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Vegfinans AS med datterselskap.

Fant du ikke det du lette etter?

Den raskeste måten å få svar på det du lurer på er som oftest å ta en titt på våre ofte stilte spørsmål.

Telefon

Telefonnummer: 32 80 82 70

Åpent mandag-fredag, 09:00-15:00

Utvalgt trafikkstatistikk

Totaltrafikk i fjor:

211 248 891

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

20.31%

Utforsk flere tall og statistikk