Hopp til hovedinnhold

Våre tjenester

Tjenester

Tjenestene som utføres av konsernet er funksjoner knyttet til daglig ledelse, eierkontakt, finansforvaltning, regnskapstjenester, drift av bomstasjonene, innkreving, økonomistyring, rapportering, kundeservice for AutoPASS-ordningen, samt annen administrativ oppfølging av bompengeselskapene.

Vegfinans oppnår en effektiv bompengeforvaltning gjennom en standardisering av oppgavene i bompengeselskapene og felles inngåelse av avtaler.

Forankret i Vegfinans sin ny strategi, og visjonen «En enklere reise», arbeides det med å etablere flere bompengefaglige rådgivningstjenester.

Dette dreier seg om å enda bedre utnytte selskapets kompetanse innenfor bruk av veidata, finansiering og bompengefag.

Køprosjekt i Moss

Vegfinans bistår Moss kommune med leveranse av prosjekt for køvisning ved Kanalbrua i Moss.
Vi leverer en nettside med bilder fra Kanalbrua og visning av trafikkbelastning, slik at innbyggere i Moss enkelt kan finne informasjon om trafikk- og køsituasjon.