Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Innkreving ble avsluttet 1. juli 2021 kl. 12:00. Se mer informasjon her.

Vegfinans Gausdalsvegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Fv. 255 Fåberg 15 12 24
Fv. 315 Jørstadmoen 15 12 24

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert