Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Gausdalsvegen

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten. 72 prosent av utbyggingskostnadene skal dekkes inn via bompenger. Bompengeselskapet tar opp lån for å dekke disse kostnadene. Lånet blir nedbetalt gjennom bompengeavgiften som bilistene betaler.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål. 

Om bomstasjonene

Bomstasjonene på fylkesveg 255 ved Fåberg prestegård og på fylkesveg 315 ved Lundgård åpnet 19. oktober 2009.

Om veiprosjektet

Nye fylkesveg 255 fra Jørstad i Lillehammer til Segalstad bru i Gausdal blir en tryggere veg for alle - det blir tryggere å kjøre og det blir tryggere å gå og sykle langs vegen. Utbedring av fylkesveg 315 Lundgård-Brubakken inngår i utbyggingsprosjektet, det samme gjør ny veg mellom krysset fv. 255/E6 og Storhove i Lillehammer. Økt trafikksikkerhet og framkommelighet er hovedmålene med utbyggingen.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert