Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans Gausdalsvegen AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker for de siste årene.

Nøkkeltall 2020

10000000

Driftsinntekter

1000000

Driftskostnader

10000000

Langsiktig gjeld

1000000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Langsiktig gjeld i mill

Antall passeringer


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert