Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Det er en bomstasjon på fylkesveg 255 ved Fåberg prestegård og en på fylkesveg 315 ved Lundgård. Betaling i begge retninger.

Takster fra 1. oktober 2019

Takstene i bomstasjonene på strekningen fv. 255 Jørstad - Segelstad bru endres fra 1. oktober 2019. Rabattstrukturen endres i tråd med Prop 1 S Tillegg 2 (2015-2016), og takstene justeres samtidig i tråd med veksten i konsumprisindeksen.

Vegfinans Gausdalsvegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Fv. 255 Fåberg 15 12 24
Fv. 315 Jørstadmoen 15 12 24

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.

 

Takster til og med 30. september 2019

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering
0 % - 21,00 - 42,00
30 % 735,00 14,70 1 470 29,40
40 % 4 410,00 12,60 8 820,00 25,20
50 % 7 350,00 10,50 14 700,00 21,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert